Tryumf V

Tajemnica V

Triumf Boga Ojca w czasie Sądu Ostatecznego.

Sąd Ostateczny

Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia.
(J 5,28-29)

          Ojcze, najlepszy z ojców, ostateczny wybór już nie do nas należy: to Twój wybór – sąd nad każdym z nas. Tatusiu, my wierzymy, że Jesteś Miłością i to Duch Miłości będzie Twoim doradcą. Czym jest ta Miłość, mówisz nam słowami Hymnu do miłości.