Triumf III

Tajemnica III

Triumf Boga Ojca w „Tak” Jezusa w ogrodzie Getsemani.

„Tak” Jezusa w ogrodzie Getsemani

Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie.
(Łk 22,42)

          Ojcze, to trudne przyjąć Twoją wolę, która nas boli, która jest cierpieniem. Jednak to konieczne, ponieważ jest to droga do zmartwychwstania. Ty wiesz, że jest to dar niełatwy do przyjęcia, ale gdy go ukochamy i zjednoczymy się z Twoim Synem Jezusem Chrystusem, to staje się najpiękniejszym skarbem, który otwiera nam drogę do życia wiecznego.