Triumf IV

Tajemnica IV

Triumf Boga Ojca w czasie Sądu Szczegółowego po naszej śmierci.

Sąd Szczegółowy

Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, iż będziemy mieli pełną ufność w dzień sądu, ponieważ tak, jak On jest [w niebie], i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości.
(1 J 4,15-18)

          Ojcze, jakże mamy żyć bez ufności? To ona jest drogą do Ciebie. To ona otwiera nas na poznanie, pokochanie Ciebie. To ona daje siły, odwagę. To ona daje pewność, że czekasz na nas z otwartymi rękami po drugiej stronie. Syn Twój jest naszą bramą, przez którą mamy wejść: wierzymy, ufamy i kochamy.