O różańcu

Ojcze nasz,
pragniemy, by ten różaniec przyczynił się do lepszego poznania Ciebie, do większej miłości ku Tobie i uczczenia Cię w szczególny sposób.
Pragniemy, jednocząc się w modlitwie z Twoim Synem, w mocy Ducha Świętego uradować Twoje Ojcowskie Serce.

Opis różańca

Różaniec do Boga Ojca jest swoistym ukazaniem nam najgłębszej tajemnicy od początku stworzenia ku wieczności, którą przygotował dla nas Bóg w trzech Osobach, Ojciec wraz ze Swym Synem w Duchu Świętym.

Różaniec daje nam wskazówki, jak mamy żyć w świecie przez Boga stworzonym, by móc bezpiecznie wrócić do domu Ojca.

Pierwszy Tryumf przypomina nam nasz początek: jesteśmy stworzeni przez Ojca na Jego obraz i podobieństwo.

Drugi Tryumf mówi o tym, byśmy przy każdej radosnej nowinie mówili „tak” i że to nasze „tak” ma być naszym chlebem powszednim, który daje nam siły i ożywia nas.

Trzeci Tryumf pokazuje, że w chwilach trudnych mamy zgadzać się z wolą Boga nawet wtedy, gdy ona jest dla nas cierpieniem. Przyjmując ją, zjednoczmy nasze cierpienia z cierpieniem Syna Bożego, by ten trud mógł stać się kielichem zbawienia, który pozwoli nam zjednoczyć się z Ojcem.

Czwarty Tryumf uczy nas, byśmy nie bali się spotkania z miłosiernym Ojcem. On nas kocha i przygotował dla nas miejsce, by być z nami na wieki.

Piąty Tryumf pokazuje, że żyjąc zgodnie z wolą Bożą, będziemy w wieczności z Bogiem, zgodnie z tym, co dla nas przewidział nasz Stwórca .