Triumf II

Tajemnica II

Triumf Boga Ojca w Fiat Maryi w Zwiastowaniu. 

„Tak” Maryi

Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!
(Łk 1,38)

          Ojcze, cóż nam trzeba, by żyć zgodnie z Twoją świętą wolą. Przyjąć, ukochać i być otwartym – tylko to. Tak jak Maryja, u której owocem przyjęcia Twojej woli było danie nam życia, danie nam radości, danie nam chleba żywego. Ojcze, gdy przyjmujemy Twoją wolę i zgadzamy się na Twoje działanie w nas, możemy rozpoznawać po owocach, czy rzeczywiście jest to Twoja wola, czy świat wokół nas daje życie, czy świat wokół nas jest bardziej radosny, czy wokół nas jest miłość, czy to nasze działanie jest powiększaniem Twojego królestwa na ziemi.