Różaniec do Boga Ojca

…albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony…

List do Rzymian 10,13