Triumfy

Tajemnica I

Triumf Boga Ojca w ogrodzie Eden. Po upadku w grzech Adama i Ewy Bóg Ojciec obiecuje nam Zbawiciela.

W ogrodzie Eden

Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu.

(Rdz 2,25)

          Ojcze, Ty nas tak stworzyłeś: czystych, przejrzystych, pełnych niewinności i dziecięcej ufności. To nasz początek i Twój plan dla nas. To ten czas pełnej ufności, bliskości i bezpośredniej relacji z Tobą.

A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.

(Rdz 3,7)

          Niewinność, dziecięctwo, wszystko co dostaliśmy, prysło: sam człowiek pozbawił się bliskości i relacji z Bogiem Ojcem. Wraz z nieposłuszeństwem wdarł się lęk i towarzyszy nam po dziś dzień.

Ojcze, Ty natychmiast dałeś nam rozwiązanie, by nas uwolnić od lęku, byśmy na nowo poczuli Twoją bliskość. Rozwiązanie Twoje to „Największy Skarb”, jaki dałeś światu: Zbawiciel Jezus Chrystus.

Tajemnica II

Triumf Boga Ojca w Fiat Maryi w Zwiastowaniu. 

„Tak” Maryi

Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!
(Łk 1,38)

          Ojcze, cóż nam trzeba, by żyć zgodnie z Twoją świętą wolą. Przyjąć, ukochać i być otwartym – tylko to. Tak jak Maryja, u której owocem przyjęcia Twojej woli było danie nam życia, danie nam radości, danie nam chleba żywego. Ojcze, gdy przyjmujemy Twoją wolę i zgadzamy się na Twoje działanie w nas, możemy rozpoznawać po owocach, czy rzeczywiście jest to Twoja wola, czy świat wokół nas daje życie, czy świat wokół nas jest bardziej radosny, czy wokół nas jest miłość, czy to nasze działanie jest powiększaniem Twojego królestwa na ziemi.

Tajemnica III

Triumf Boga Ojca w „Tak” Jezusa w ogrodzie Getsemani.

„Tak” Jezusa w ogrodzie Getsemani

Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie.
(Łk 22,42)

          Ojcze, to trudne przyjąć Twoją wolę, która nas boli, która jest cierpieniem. Jednak to konieczne, ponieważ jest to droga do zmartwychwstania. Ty wiesz, że jest to dar niełatwy do przyjęcia, ale gdy go ukochamy i zjednoczymy się z Twoim Synem Jezusem Chrystusem, to staje się najpiękniejszym skarbem, który otwiera nam drogę do życia wiecznego.

Tajemnica IV

Triumf Boga Ojca w czasie Sądu Szczegółowego po naszej śmierci.

Sąd Szczegółowy

Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, iż będziemy mieli pełną ufność w dzień sądu, ponieważ tak, jak On jest [w niebie], i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości.
(1 J 4,15-18)

          Ojcze, jakże mamy żyć bez ufności? To ona jest drogą do Ciebie. To ona otwiera nas na poznanie, pokochanie Ciebie. To ona daje siły, odwagę. To ona daje pewność, że czekasz na nas z otwartymi rękami po drugiej stronie. Syn Twój jest naszą bramą, przez którą mamy wejść: wierzymy, ufamy i kochamy.

Tajemnica V

Triumf Boga Ojca w czasie Sądu Ostatecznego.

Sąd Ostateczny

Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia.
(J 5,28-29)

          Ojcze, najlepszy z ojców, ostateczny wybór już nie do nas należy: to Twój wybór – sąd nad każdym z nas. Tatusiu, my wierzymy, że Jesteś Miłością i to Duch Miłości będzie Twoim doradcą. Czym jest ta Miłość, mówisz nam słowami Hymnu do miłości.